Nu tar svensk biodling ett kunskapskliv

12 maj, 2022

I maj 2022 startar ett nytt nätverk av regionala rådgivare inom bihälsa. Nätverket är ett resultat av samarbete mellan biodlarna, deras organisationer och olika myndigheter. Målet är att öka biodlarnas förutsättningar att hålla friska och starka bisamhällen.

Läs mer här

Friskare bin – första bigårdsdagen genomförd

8 maj, 2022

”Helt klart värt att avsätta en eftermiddag. Jag gillar det faktum att frågorna besvaras med vetenskaplig forskning som grund och inte bara ”jag tycker””, säger Håkan Åknert från Växjöortens bf,

Läs mer här

Kurs i drottningodling

7 maj, 2022

Måndag den 23 maj startar årets kurs i drottningodling i Växjö. Anmälan senast den 17 maj.

Läs mer om kursen och gör din anmälan via denna länk.

Läs mer här

Enkät om övervintring i din bigård

29 april, 2022

Jordbruksverket har en enkät om övervintring i bigårdar som de behöver hjälp med.
De vill att så många som möjligt fyller i enkäten om övervintringen för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt.

Läs mer här

Uppkopplade bikupor får en halv miljon i stöd

22 april, 2022

Kalmarbaserade projektet Beelab har utvecklat teknik för att hålla koll på hur bin mår i bikuporna tack vare sensorer och artificiell intelligens. Förra året berättade Mikael Ekström och Håkan Åknert om projektet vid ett Biodlarsnack.

Läs mer här

Inbjudan kurs ”Friskare bin”

20 april, 2022

Under våren och sommaren genomförs en kurs i distriktets regi på temat ”Friskare bin – bihälsa i bigården”. Start onsdag 27 april kl 18.30-ca 20.00 med en Zoom-träff. Sedan blir det två praktiska bigårdsträffar på Bastanäs,

Läs mer här

Alvestabor sår ängsfröer för att gynna pollinerare

Det råder en brist på föda för bin i hela landet. I ett nytt projekt delar Alvesta kommun ut 300 fröpåsar till allmänheten för att så i trädgårdar, som i sin tur gynnar pollinerare.

Läs mer här

Borgholm anlägger ängar – ska mata humlor och bin

En tredjedel av Sveriges bin riskerar att dö ut. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med föda åt dem eftersom naturområden bebyggs och landskapet förändras. Nu satsar Borgholms kommun på att anlägga flera ängar inne i tätorterna Borgholm och Köpingsvik,

Läs mer här

Varje liten insats spelar roll!

10 april, 2022

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar.
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer.

Läs mer här

Bli mentor till en nybörjare!

31 januari, 2022

Föreningen har två fulltecknade nybörjarcirklar som startar i februari 2022 – vill du bli mentor till en av nybörjarna? Vårt mål är att de nybörjare, som så önskar, ska få en egen mentor då de börjat planera för sin biodling eller när de skaffat sitt första bisamhälle.

Läs mer här