Kurs i bihälsa på Bastanäs

21 augusti, 2022

Idag håller Biodlarna Kronoberg en kurs på Bastanäs på temat Friskare bin – bihälsa i bigården med Preben Kristiansen och Lotta Fabricius Kristiansen. Ett 15-tal deltagare från biodlareföreningar i den östra länsdelen är med på kursen.