Regler för bitillsyn

Du som är biodlare har ett ansvar att förebygga och hindra att smittsamma bisjukdomar kommer in till Sverige eller sprids inom landet. Du hittar information om dessa regler på Jordbruksverkets och Länsstyrelsens hemsidor (se länkar, text med gult streck, nedan). 

Länkar till information om bitillsynen
Regler för bitillsyn (Jordbruksverket)
Länsstyrelsen i Skåne

Jordbruksverkets kartor
Översiktskartan