Bitillsyn i södra Sverige

Du som är biodlare har ett ansvar att förebygga och hindra att smittsamma bisjukdomar kommer in till Sverige eller sprids inom landet. Från och med 2019 gäller nya regler för bitillsynen – du hittar information om dessa regler på Jordbruksverkets och Länsstyrelsens hemsidor (se länkar, text med gult streck, nedan).

Här hittar du information om de nya föreskrifterna som gäller från och med 1 januari 2019. Länsstyrelsen i Skåne har all information du behöver ta del av gällande bitillsynen i södra Sverige. Du hittar deras webbplats här. Förteckning över bitillsynare i Kronobergs län hittar du här.

Du som är biodlare ska:
1. Anmäla uppställningsplatser för dina bin.
2. Följa regler för hur man får flytta bin mellan församlingar.
3. Anmäla konstaterad eller misstänkt bisjukdom så snart som möjligt.
4. Hjälpa bitillsynaren.
5. Förvara bikupor på rätt sätt.
6. Använda rena svärmfångstkupor.
7. Följa reglerna gällande smältning av vax.