Regler för bitillsyn

Nyheter bitillsyn

Du som är biodlare har ett ansvar att förebygga och hindra att smittsamma bisjukdomar kommer in till Sverige eller sprids inom landet. Från och med 2019 gäller nya regler för bitillsynen – du hittar information om dessa regler på Jordbruksverkets och Länsstyrelsens hemsidor (se länkar, text med gult streck, nedan). Du kan prenumerera på information när Jordbruksverkets kartor uppdateras.

Länkar till mer information om bitillsynen
Regler för bitillsyn (Jordbruksverket)
Länsstyrelsen i Skåne
Förteckning över bitillsynspersoner i Kronobergs län

Jordbruksverkets kartor
Översiktskartan