Lär dig biodlingens grunder!

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna för att bli biodlare.
Vårt upplägg sträcker sig över 1,5 år – från februari 2021 till halvårsskiftet 2022. Kursen är uppdelad i en grundkurs och en fortsättningskurs – totalt träffas vi vid ungefär 20 tillfällen (60 studietimmar). Utöver detta ingår en eller två träffar där vi slungar honung samt ett studiebesök till biodlarmuséet i Älghult. Under kursens gång får de deltagare som vill tillgång till en egen mentor – mentorn fungerar som en rådgivare för den egna biodlingen.

Grundkursen ger bland annat tips och råd om biskötsel, utrustning, kläder och om de olika metoder som biodlaren använder. Vi följer biodlaråret i teori och praktik med allt vad det innebär och målet är att de deltagare som vill skaffar sig ett eget bisamhälle under kursens gång. Vi använder Biodlarnas studiematerial Mina första år som biodlare (ingår i grundkursens kursavgift) samt hänvisar också till annan litteratur, kompendier, filmer på Youtube samt olika webbsidor.
Kursavgift Grundkurs: 10 träffar varannan vecka, 950 kr.
Kursavgift Fortsättningskurs: 10 träffar en gång/månad, 750 kr (200 rabatt om du är medlem i Biodlarna).

Vill du vara med i 2021 års grundkurs i praktisk biodling för nybörjare?
Anmäl dig till Studieförbundet Vuxenskolan genom att klicka in dig via någon av länkarna nedan, läs mer och gör din anmälan där. Grundkursen i biodling startar under februari månad och pågår fram till midsommar. Under grundkursens gång får du inbjudan till och information om upplägget för fortsättningskursen som startar i augusti/september 2021.


Biodling för nybörjare, grundkurs, måndagar, start 15 februari 2021

Biodling för nybörjare, grundkurs, torsdagar, start 18 februari 2021

Välkommen med din anmälan!

 

Sveriges Biodlares Riksförbunds film

Titta på filmen Bli biodlare – Året runt i bigården.