Styrelsen/Kontakt

Styrelse

Arne Pettersson, ordförande, 0768-842 567

Bengt-Göran Svensson, vice ordförande, 0720-233 876

Andreas Jansson, kassör, 0705-824 237

Jonas Ekstedt, sekreterare, 0705-272 080

Erica Kvarnström, ledamot, 0734-446 297

Olof Stenemo, ledamot

Annika Lavin, ledamot,

Valberedning

Gunnar Paulsen sammankallande
Jan Åhman

Revisorer

Roland Pettersson, ordinarie
Mats Larsson, ordinarie
Ulf Fransson, ersättare
Gunnar Paulsen, ersättare

Bigårdskommitté

Roland Pettersson, sammankallande, 0709-921 349
Alf Gustavsson
Olle Lennartsson
Suad Kurtovic
Olof Stenemo

Honungsbedömningskommitté

Ulf Björnsson, ordinarie
Gunnar Paulsen, ordinarie
Hardy Fransson, ersättare
Erica Kvarnström, ersättare

Bisjukdomsansvarig

Jan Åhman

Utbildningskommitté

Lars-Göran Abrahamsson, 0702-019 124
Christina Lvov, 0703-766 934
Joakim Engdahl