Styrelsen/Kontakt

Styrelse

Arne Pettersson, ordförande, 0768-842 567

Bengt-Göran Svensson, vice ordförande, 0720-233 876

Eva Larsson Ringqvist, sekreterare, 0706-147 509

Andreas Jansson, kassör, 0705-824 237

Jonas Ekstedt, informationsansvarig, 0705-272 080

Christina Lvov, ledamot, 0703-766 934

Erica Kvarnström Thapper, ledamot, 0734-446 297

Valberedning

Gunnar Paulsen
Jan Åhman

Revisorer

Roland Pettersson, ordinarie
Mats Larsson, ordinarie
Ulf Fransson, ersättare
Gunnar Paulsen, ersättare

Bigårdskommitté

Roland Pettersson, sammankallande, 0709-921 349
Alf Gustavsson
Olle Lennartsson
Åke Ringqvist
Suad Kurtovic

Honungsbedömningskommitté

Ulf Björnsson, ordinarie
Gunnar Paulsen, ordinarie
Hardy Fransson, ersättare
Eva Larsson-Ringqvist, ersättare

Bisjukdomsansvarig

Jan Åhman

Studiesamordnare

Lars-Göran Abrahamsson, 0702-019 124