Styrelsen/Kontakt

Styrelse

Arne Pettersson, ordförande, 0768-842 567

Carina Brandstedt, vice ordförande, 070-9817784

Andreas Jansson, kassör, 0705-824 237

Sara Johansson, sekreterare, 0705-474924

Olof Stenemo, ledamot, 070-8615828

Tomas Bengtsson, ledamot, 070-5132800

Nicklas Elgehed, ledamot, 073-0685134

Valberedning

Jan Åhman, sammankallande

Revisorer

Mats Larsson, sammankallande

Gunnar Paulsen, ordinarie

Ulf Fransson, ersättare

Bigårdskommitté

Tomas Bengtsson, sammankallande, 070-5132800

Olle Lennartsson

Olof Stenemo

Erica Kvarnström Thapper

Roland Pettersson 0709-921 349

Honungsbedömningskommitté

Ulf Björnsson, ordinarie
Gunnar Paulsen, ordinarie
Hardy Fransson, ersättare
Erica Kvarnström, ersättare

Bisjukdomsansvarig

Jan Åhman

Utbildningskommitté

Joakim Engdahl, sammankallande, 070-531 34 84