Styrelsen/Kontakt

Styrelse

Arne Pettersson, ordförande, 0768-842 567

Bengt-Göran Svensson, vice ordförande, 0720-233 876

Andreas Jansson, kassör, 0705-824 237

Sara Johansson, sekreterare, 0705-474924

Carina Brandstedt, ledamot, 070-9817784

Olof Stenemo, ledamot, 070-8615828

Tomas Bengtsson, ledamot, 070-5132800

Valberedning

Gunnar Paulsen sammankallande
Jan Åhman

Revisorer

Roland Pettersson, ordinarie
Mats Larsson, ordinarie
Ulf Fransson, ersättare
Gunnar Paulsen, ersättare

Bigårdskommitté

Roland Pettersson, sammankallande, 0709-921 349
Alf Gustavsson
Olle Lennartsson
Suad Kurtovic
Olof Stenemo

Honungsbedömningskommitté

Ulf Björnsson, ordinarie
Gunnar Paulsen, ordinarie
Hardy Fransson, ersättare
Erica Kvarnström, ersättare

Bisjukdomsansvarig

Jan Åhman

Utbildningskommitté

Lars-Göran Abrahamsson, 0702-019 124
Christina Lvov, 0703-766 934
Joakim Engdahl, 070-531 34 84