Studiebesök Bastanäs

Kontakta oss om ni är intresserade av ett studiebesök på vår bigård Bastanäs. Där har vi ett antal kupor samt en visningskupa. Vi berättar om Bastanäs historia, om vår bigård och mer ingående om bina och hur de fungerar.

Kontakta Arne Petersson, 0768-842 567, så berättar han mer.