Svärmar

Har du fått en bisvärm du behöver hjälp med? Kontakta Arne Petersson, 0768-84 25 67.

Alternativt SBR:s svärmtelefon, 0766-86 07 01. För mer information om svärmtelefonen, klicka här.