Medlemsförmåner 2024

Utöver de rikstäckande medlemsförmånerna du har som medlem i SBR har du möjlighet att ta del av dessa i Växjöortens biodlareförening:

 1. Köpa honungsburkar i glas inklusive lock: 700 gram, 24 st/flak, 165 kr,  500 gram, 30 st/flak, 190 kr. Extra lock kostar 1 kr/st. Kartong till honungsburkarna, 7 kr/st. Betalas smidigast till föreningens Swishnummer – 123 143 74 25. Ange ditt namn och vad du köpt. Skriv även upp ditt namn och vad du köpt i kollegieblocket vid burkarna i entrén på Bastanäs. Burkar kan köpas under bigårdskvällarna på Bastanäs.
 2. Möjlighet att aktivt delta i bigårdskommitténs verksamhet med föreningens bisamhällen. På så sätt kan du lära dig mer om praktisk biodling och ta del av kunniga biodlares kunskaper och erfarenheter. Kontakta Tomas Bengtsson, 070-5132800 för mer information.
 3. Du kan föreslå förbättringar och utveckling av föreningen genom att lämna in förslag/motion senast den 30 september till någon i styrelsen inför årsmötet i november.
 4. Vara i snickeriet på Bastanäs. Kontakta styrelsen för mer information.
 5. Tillgång till hålstans för LN- och HLS-ramar – används på plats i snickeriet.
 6. Använda föreningens refraktometer för kontroll av vattenhalten i din honung. Ta med din honung till Bastanäs och kontrollera på plats, refraktometern får inte lånas hem. Gratis att använda.
 7. Hyra föreningens honungsslunga (100 kr/2 dygn) – bokas på lista i köket på Bastanäs. Betalas smidigast till föreningens Swishnummer – 123 143 74 25. Ange ditt namn och vad betalningen avser. Slungan ska vara väl rengjord när den återlämnas.
 8. Hyra föreningens perforator/honungslossare för LN (50 kr/2 dygn) – bokas på lista i köket på Bastanäs. Betalas smidigast till föreningens Swishnummer – 123 143 74 25. Ange ditt namn och vad betalningen avser. Perforatorn ska vara väl rengjord när den återlämnas.
 9. Kokgryta för smältning av vax och tvättning av ramar – får användas under perioden 1 okt-28 feb, kontakta ordföranden före användning.
 10. Oxalsyra – du kan hämta färdigblandad oxalsyra (ta med egen glasburk) på Bastanäs. Datum för 2023 uppdateras senare.
 11. I viss studieverksamhet får du rabatt på deltagaravgiften – vad som gäller anges i studiecirkelns/kursens inbjudan.
 12. Vill du sälja bisamhälle/avläggare till nybörjarna? Kontakta Arne Pettersson, 0768 – 842 567.
 13. De deltagare som deltar i föreningens nybörjarcirklar får tillgång till en mentor under det första året som biodlare om så önskas. Mer information om vad som gäller ges under nybörjarcirkelns gång.

 

Om du byter adress
Kom ihåg att meddela förbundsexpeditionen om du byter adress.
0142-482 000, e-post