Borgholm anlägger ängar – ska mata humlor och bin

20 april, 2022

En tredjedel av Sveriges bin riskerar att dö ut. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med föda åt dem eftersom naturområden bebyggs och landskapet förändras. Nu satsar Borgholms kommun på att anlägga flera ängar inne i tätorterna Borgholm och Köpingsvik,

Läs mer här

Varje liten insats spelar roll!

10 april, 2022

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar.
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer.

Läs mer här

Bli mentor till en nybörjare!

31 januari, 2022

Föreningen har två fulltecknade nybörjarcirklar som startar i februari 2022 – vill du bli mentor till en av nybörjarna? Vårt mål är att de nybörjare, som så önskar, ska få en egen mentor då de börjat planera för sin biodling eller när de skaffat sitt första bisamhälle.

Läs mer här

Oxalsyra

4 november, 2021

Färdigblandad oxalsyra för bekämpning av varroa kan hämtas kostnadsfritt på Bastanäs tisdagen den 16 november mellan kl 18 och 19. Tag med egen glasburk med lock!

Läs mer här

Årsrapport 2021

Hur har året varit i din bigård? Dags alltså att lämna in årsrapporten med uppgifter om:
– antal invintrade samhällen 2020
– antal vinterförluster
– antal invintrade samhällen 2021

Läs mer här

Årsmöte 2021

19 oktober, 2021

Välkommen till årets viktigaste möte – årsmötet! Det är då vi lägger grunden till föreningens närmaste framtid.

När: Tisdag den 2 november 2021 kl 18.00.

Plats: Bastanäs.

Läs mer här

Nytt beslut bitillsyn

15 oktober, 2021

Jordbruksverket har tagit ett nytt beslut gällande bitillsynen.

Se mer information under rubriken Regler för bitillsyn i spalten till höger.

Läs mer här

Honungsbedömning

8 september, 2021

Välkommen till honungsbedömningen!

Tid: 29 september kl. 18.

Plats: Smedjegatan 3 B i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler.

Kl. 18-19: Inlämning av provburkar.

Lämna in en burk – eller två från samma slungning,

Läs mer här

Kronobergs läns bästa honung

Årets tävling kommer att avgöras fredagen 8 oktober kl 12-16 vid Loshults lanthandel. Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag är den 30 september. Läs mer på distriktets hemsida

Läs mer här

Slungning av honung

17 augusti, 2021

På tisdag den 24 augusti 2021 slutskattar vi honungen på Bastanäs. Kom när du kan, vi börjar kl 17.30 och håller på några timmar. Alla krafter behövs!

Läs mer här