Hjälp bina och öka pollineringen

23 mars, 2019

Bin och humlor hotas av sjukdomar, bekämpningsmedel och brist på mat i form av blommande växter. En tredjedel av alla grödor som odlas till den mat vi äter behöver pollineras av vilda eller odlade bin.

Läs mer här

Drottningodling

Att lära sig att odla egna drottningar tillför en ny dimension till biodlingen – det är dessutom mycket intressant. Och det behövs fler bra bidrottningar!

Förutom glädjen att själv odla sina drottningar får man också möjlighet att arbeta med bin av god härstamning med egenskaper som underlättar och förenklar biodlandet.

Läs mer här

Biodlarsnack

23 februari, 2019

Tisdag den 26 mars 2019 kl 18-20 är det dags för en ny medlemsträff som vi kallar för Biodlarsnack. Då blir det bland annat samtal om de nya reglerna för bitillsynen,

Läs mer här

Årets nybörjarcirklar i biodling har startat

Nu har årets nybörjarcirklar i biodling startat. Det är en måndagsgrupp och en torsdagsgrupp. Totalt är det i år 13 deltagare i de båda grupperna. Grupperna träffas varannan vecka fram till halvårsskiftet.

Läs mer här

Vildbin gynnas av skogsbrukets naturhänsyn

13 januari, 2019

När skogsbruket lämnar stående döda träd och högstubbar vid avverkning hjälper det många pollinerande vildbin att hitta boplatser i ungskogen. Förutom boplatser måste bin förstås också ha mat – främst nektar och pollen som de hittar i blommor vid skogsbilvägarnas blomrika kanter. 

Läs mer här

Friska bin & starka bisamhällen

Denna cirkel riktar sig till dig som vill lära mer om bihälsa. Fokus är på hur vi som biodlare får friska bin och starka bisamhällen. Tillsammans i cirkeln utforskar vi området,

Läs mer här

Biodlarsnack

2 december, 2018

Vi gästas tisdagen 4 december 2018 av Pierre Danielsson, Lessebo, som i stort sett under hela sitt liv umgåtts med bin. Med mångårig erfarenhet som biodlare och bitillsynare berättar han om erfarenheter och utvecklingen som skett inom biodlingen och ger sin syn på utmaningar vi har att vänta oss som biodlare –

Läs mer här

Oxalsyra kan hämtas

21 november, 2018

Tisdag den 27 november kl 18.00 är det dags för den årliga hämtningen av färdigblandad oxalsyra på Bastanäs. Glöm inte att ta med dig en glasburk till oxalsyran.

Läs mer här

Enkät studieverksamheten i föreningen

19 november, 2018

I november 2018 genomfördes en enkel enkätundersökning med några frågor om föreningens studieverksamhet. 87 medlemmar med registrerad e-postadress fick möjlighet att svara på fyra frågor – 28 svarade vilket innebär att svarsfrekvensen var 32 procent.

Läs mer här