Inbjudan: Drottningodling

5 januari, 2024

Växjöortens biodlareförening inbjuder till en studiecirkel i drottningodling. Syftet med cirkeln är att
du ska lära dig grunderna så att du kan odla drottningar i liten skala för eget bruk. Målet är att
varje deltagare ska få minst en odlad drottning.
Studiecirkeln omfattar fem träffar varav tre är praktiska. För de deltagare som vill kommer vi att
använda oss av en parningsstation i Blekinge (om denna möjlighet ges) för att para drottningarna
– då tillkommer en praktisk träff.
Finns intresse har vi en uppföljande träff där vi reflekterar om hur det gått och drar lärdomar av
detta till kommande år.
Vi använder boken ”Drottningodling steg för steg” (du köper själv boken via Biodlarna). Max
deltagarantal är åtta – i första hand Växjöortens bf:s medlemmar. I mån av plats ges också andra
föreningars medlemmar möjlighet att delta.
Välkommen med anmälan!

Drottningodling – vår/sommar 2024, varierande veckodagar
Tid: Start onsdag 24 april 2024 kl 18.30-21.00. Övriga träffar planeras vid första tillfället.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Blockvägen 8, Växjö.
Deltagaravgift: 350 kr/deltagare. Tillkommer kostnad för material, ev parning, resa Blekinge.

Läs mer på sv.se/kronoberg, sök på arr.nr 43355 eller klicka vidare på länken nedan.

https://www.sv.se/avdelningar/sv-kronoberg/kurser/biodling—drottningodling-43355/