Honungsbedömning

21 september, 2022

Tisdag den 27 september 2022.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Blockvägen 8, Växjö.

Kl. 17-18.30: Inlämning av provburkar.
Lämna in en burk. Alla burkstorlekar (350, 500 och 700 gram) går bra, men tänk på att burken inte får förses med etikett. Lämna också in ett honungsbedömningskort, där du fyllt i medlemsnummer och namn och kryssat för svaren på de två frågorna angående bihusesyn och hantering ”från kupa till burk”.
Har du inte möjlighet att vara med vid bedömningen den 27 september men vill ändå få din honung bedömd? Kontakta i så fall ordförande Arne Petersson (tel. 0768-842 567) för att bestämma hur och var du kan lämna in en provburk på förhand.
Passa gärna på att lämna in årsrapporten samtidigt!
Bedömning av honung.
Honungsbedömningskommittén samlas och genomför bedömningen enskilt, utan publik.
Under tiden er honung blir bedömd kommer det finnas fika och plats att hålla till på om ni väljer att invänta bedömningen av er honung.
Om du inte vill eller har möjlighet att vänta ut bedömningsresultatet kan du lämna ett frankerat och adresserat kuvert vid inlämningen av din honung. Då får du bedömningskortet hemskickat till dig och kan hämta burken till exempel i samband med årsmötet eller vid utdelningen av oxalsyra senare under hösten (datum meddelas senare).

Välkomna!