Nu finns honungsburkar att köpa

18 juni, 2019

Nu kan du köpa honungsburkar av föreningen. Det finns burkar i storlekarna 500 gram och 700 gram. Burkarna köps under våra tisdagsträffar.

Läs mer här

Vårfint på Bastanäs

4 maj, 2019

Efter några timmar en kylig majdag är det åter putsat och fejat på Bastanäs – Växjöortens biodlareförenings stuga och bigård. Ett stort tack till de femtontal medlemmar som mötte upp på förmiddagen och städade i stugan,

Läs mer här

Operation: Rädda bina

Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.

Läs mer här

Hjälp bina och öka pollineringen

23 mars, 2019

Bin och humlor hotas av sjukdomar, bekämpningsmedel och brist på mat i form av blommande växter. En tredjedel av alla grödor som odlas till den mat vi äter behöver pollineras av vilda eller odlade bin.

Läs mer här

Drottningodling

Att lära sig att odla egna drottningar tillför en ny dimension till biodlingen – det är dessutom mycket intressant. Och det behövs fler bra bidrottningar!

Förutom glädjen att själv odla sina drottningar får man också möjlighet att arbeta med bin av god härstamning med egenskaper som underlättar och förenklar biodlandet.

Läs mer här

Biodlarsnack

23 februari, 2019

Tisdag den 26 mars 2019 kl 18-20 är det dags för en ny medlemsträff som vi kallar för Biodlarsnack. Då blir det bland annat samtal om de nya reglerna för bitillsynen,

Läs mer här

Årets nybörjarcirklar i biodling har startat

Nu har årets nybörjarcirklar i biodling startat. Det är en måndagsgrupp och en torsdagsgrupp. Totalt är det i år 13 deltagare i de båda grupperna. Grupperna träffas varannan vecka fram till halvårsskiftet.

Läs mer här

Vildbin gynnas av skogsbrukets naturhänsyn

13 januari, 2019

När skogsbruket lämnar stående döda träd och högstubbar vid avverkning hjälper det många pollinerande vildbin att hitta boplatser i ungskogen. Förutom boplatser måste bin förstås också ha mat – främst nektar och pollen som de hittar i blommor vid skogsbilvägarnas blomrika kanter. 

Läs mer här

Friska bin & starka bisamhällen

Denna cirkel riktar sig till dig som vill lära mer om bihälsa. Fokus är på hur vi som biodlare får friska bin och starka bisamhällen. Tillsammans i cirkeln utforskar vi området,

Läs mer här