Nya regler för bitillsyn – uppdaterade kartor

19 oktober, 2019

Vi som är biodlare har ett ansvar att förebygga och hindra att smittsamma bisjukdomar kommer in till Sverige eller sprids inom landet. Syftet med reglerna är att sjukdomarna som regleras inte ska spridas fritt, vi ska få effektivare smittutredningar och mindre krångel.

Från den 1 januari 2019 gäller nya regler för bitillsynen. Jordbruksverkets kartor är bilagor till nytt beslut om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta hos bin.

Du hittar mer information, länkar till kartor under fliken till höger Regler för bitillsyn.