Var rädd om bina!

14 april, 2018

Var rädd om bina, annars tystnar de!

I USA pratar man om colony collapse disorder (CCD), miljontals bin som försvinner och dör. Bina har en livsviktig uppgift i ekosystemet, utan bin skulle vi inte kunna odla den mat vi idag äter. Detta problem även uppdagats i Sverige och vi står inför en ödesdiger framtid om vi inte gör något.

Titta på filmen.