Operation: Rädda bina

4 maj, 2019

Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. Läs mer om Naturskyddsföreningens projekt Operation: Rädda bina.

Du kan göra många enkla räddningsinsatser för bina. Som att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell. Att köpa ekologisk mat och välja bort kemiska bekämpningsmedel är också viktiga insatser. När vi är många som tar ställning för bina ökar vi trycket på politiker och företag att göra mer för att bidra till en bivänlig värld.