Nytt beslut bitillsyn

15 oktober, 2021

Jordbruksverket har tagit ett nytt beslut gällande bitillsynen.

Se mer information under rubriken Regler för bitillsyn i spalten till höger.