Nyheter bitillsyn

8 juni, 2021

Jordbruksverket har uppdaterat föreskrifterna om kontroll av amerikansk yngelröta, varroa- och trakékvalster. Bland annat har övervakningsområdena söder om Växjö försvunnit och ett utbrott av amerikansk yngelröta har upptäckts strax väster om Älmhult.

Se mer information under rubriken Regler för bitillsyn i spalten till höger.