Nyheter bitillsyn

22 mars, 2021

En ny djurhälsolag börjar gälla den 21 april 2021. Jordbruksverket har också uppdaterat föreskrift om kontroll av amerikansk yngelröta, varroa- och trakékvalster.

Se mer information under rubriken Regler för bitillsyn i spalten till höger.