Inbjudan kurs ”Friskare bin”

20 april, 2022

Under våren och sommaren genomförs en kurs i distriktets regi på temat ”Friskare bin – bihälsa i bigården”. Start onsdag 27 april kl 18.30-ca 20.00 med en Zoom-träff. Sedan blir det två praktiska bigårdsträffar på Bastanäs, söndag 8 maj (em) och söndag 21 aug (fm). Deltagaravgift 350 kr. Anmälan till Lars-Göran Abrahamsson, ellgeab@live.se eller 070-201 91 24.