Friskare bin – första bigårdsdagen genomförd

8 maj, 2022

”Helt klart värt att avsätta en eftermiddag. Jag gillar det faktum att frågorna besvaras med vetenskaplig forskning som grund och inte bara ”jag tycker””, säger Håkan Åknert från Växjöortens bf, efter den första praktiska kursdagen på Bastanäs i Växjö.

Foro: Ingelöv Englund, Lagan

Under söndagen den 8 maj genomfördes de båda kurshalvdagarna inom ramen för Friskare bin – bihälsa i bigården under ledning av Preben Kristiansen och Lotta Fabricius Kristiansen.

I den västra länsdelen genomfördes kursen hemma hos Ingelöv och Ulf Englund i Lagan. I den östra hölls kursen på Bastanäs, Växjöortens bf:s bigård. Totalt har ett 25-tal deltagare anmält sitt intresse från 8 av länets 10 biodlarföreningar. Åtta av deltagarna är från Växjöortens bf.

Syftet med kursdagen nu på försommaren är att bättre kunna bedöma status och genomföra åtgärder som är avgörande för en stark vårutveckling i bisamhällen.

”Det är jättebra med en halvdag så här”, säger Marie Wikström, ordförande i Vislandabygdens bf. ”När vi var klara i bigården så kunde tiden efteråt användas till fika och diskussion och jag tror alla hann med att få ställa sina frågor. Det kändes avslappnat och bra med gott om tid”.

”Jag förstår nu vilken bra metod drönarutskärning faktiskt är och lärde mig ett nytt sätt att drönarutskära”, säger Marie Wikström.

”För mig var det nytt att se nosemasporer i mikroskop, säger Alice Greifenstein, ordförande i Göteryd/Markaryds bf, och säger vidare: ”Det var nyttigt för mig att veta hur en varroaseparator som jag har fungerar. Det var också bra att se florsockermetoden i praktiken”.

”En reflektion är tanken bakom hur man placerar låda 2 på våren, över eller under befintlig, och vad det kan innebära. När det är lämpligt att göra det ena eller det andra, menar Håkan Åknert.

”Det som är allra viktigast är just bihälsa”, säger Ingelöv Englund från Vittaryds bf. ”Resultatet av god bihälsa avspeglar sig genom hela processen. Det gäller att kunna läsa av bisamhället, att ha kunskap om hur det inte ska vara”.

Foto: Christina Lvov, Växjö

Tanken är nu att deltagarna sprider de nyvunna kunskaperna vidare i sina föreningar. I augusti genomförs bigårdsdag nummer två, då med temat säker invintring.