Anmäl var dina bin finns

4 mars, 2018

Vi som har ett eller flera bisamhällen ska anmäla var vi har dessa uppställda till Länsstyrelsen i Skåne. Detta skall ske vart 3:e år. I år är det dags igen och anmälan ska vara inskickad senast 31 mars 2018. Enligt lag ska detta göras av alla som har bin, oavsett tidigare anmälningar.

Genom att Länsstyrelsen får reda på var dina samhällen finns underlättar det bitillsynsmannens arbete med att bekämpa amerikansk yngelröta och varroakvalster. Det är också bra att personer som använder olika typer av växtskyddsmedel, som kan vara giftiga för bin, kan ta reda på var det finns bisamhällen.

Det finns två sätt att göra detta:
Gör anmälan digitalt på Länsstyrelsens hemsida.
Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka in den till Länsstyrelsen, 291 86 Kristianstad.
Behöver du hjälp, kontakta Bengt-Göran Svensson, 0720-233 876.