Alvestabor sår ängsfröer för att gynna pollinerare

20 april, 2022

Det råder en brist på föda för bin i hela landet. I ett nytt projekt delar Alvesta kommun ut 300 fröpåsar till allmänheten för att så i trädgårdar, som i sin tur gynnar pollinerare.
Förutom att satsa på allmänheten sår även kommunen frön runt om i Alvesta. Det är totalt över fem kilogram frön som ska spridas där tre gram räcker till en kvadratmeter. Bland annat ska fröer sättas i jorden på ett större område vid Grimslövs nya busstation.
Läs mer om Alvestas projekt här.