Vildbin gynnas av skogsbrukets naturhänsyn

13 januari, 2019

När skogsbruket lämnar stående döda träd och högstubbar vid avverkning hjälper det många pollinerande vildbin att hitta boplatser i ungskogen. Förutom boplatser måste bin förstås också ha mat – främst nektar och pollen som de hittar i blommor vid skogsbilvägarnas blomrika kanter. De flesta av Sveriges skogslevande biarter samlar pollen från flera växter och många av dem kan gynnas av kombinationen blomrika vägkanter och stående död ved.

Läs mer via denna länk.