Enkät studieverksamheten i föreningen

19 november, 2018

I november 2018 genomfördes en enkel enkätundersökning med några frågor om föreningens studieverksamhet. 87 medlemmar med registrerad e-postadress fick möjlighet att svara på fyra frågor – 28 svarade vilket innebär att svarsfrekvensen var 32 procent.

De mest intressanta formerna på studieverksamhet är föreläsningar, kortkurser på 2-3 timmar och studiecirklar på kvällstid. Det är lågt intresse för helgkurser och studiecirklar på dagtid.

Hela 7 procent av de som svarat, vilket i realiteten innebär två personer, har svarat att de kan tänka sig att vara studieledare i föreningen. Om vi leker med tanken skulle detta bli att ungefär tio personer i föreningen är beredda att vara studieledare i någon form. Att vara studieledare är ett bra sätt att själv utveckla sig och bli en bättre biodlare.

Vad är det då medlemmarna vill lära sig mer om? I första hand är det drottningodling och bihälsofrågor.
Sedan är det följande som är intressant:
– Allmän biskötsel, erfarenhetsutbyte
– Topplistkupor
– Honung i matlagning
– Biprodukter, t ex propolis, salvor, etc
– Ekologisk biodling
– Nya forskningsrön
– Rationell biodling, företagande, ekonomi
– Dragväxter

Studiekommittén tackar alla som tagit sig tid och svarat på enkäten. Svaren ligger till grund för studiekommitténs fortsatta arbete.

Om du har frågor eller vill tillföra ytterligare stoff till undersökningen är du välkommen att höra av dig till Lars-Göran Abrahamsson, 070-201 91 24.