Temakväll om biväxter på Bastanäs

29 maj, 2018
Laila Lycksson och Cloé Lucas, Pratensis AB.
Foto: Lars-Göran Abrahamsson

Temakvällen på Bastanäs den 29 maj 2018 handlade om biväxter. Cloé Lucas och Laila Lycksson berättade bland annat om pollinering, biväxter och hur man anlägger en äng på bästa sätt. Deltagarna kunde köpa med sig fröpåsar särskilt anpassade för bin och humlor samt pluggplantor av till exempel tjärblomster, kattfot eller kungsmynta.

Anlägg en blomsteräng i stället för gräsmatta i en del av trädgården och minska arbetet med gräsklippning. Låt en del av trädgården bli en vild och naturlik trädgård. Många ängsblommor lockar till sig fjärilar, humlor och bin och ger föda och livsrum för ännu flera olika djurgrupper.

Lär dig mer om hur du anlägger en äng – klicka här.